SAGU人员目录

要访问SAGU操作符?

现在调用// 1.888.937.7248

经济援助人员

杰夫·弗朗西斯

杰夫·弗朗西斯

财务援助高级主任
(972) 825-4730
(电子邮件保护)
小姐李

小姐李

奖学金 & 工作学习协调员
972-825-4730
(电子邮件保护)
克里斯蒂娜·尤因

克里斯蒂娜·尤因

经济援助顾问(姓A-K)
(972) 825-4728
(电子邮件保护)
芭比汉弗莱

芭比汉弗莱

经济援助顾问(姓氏L-Z)
(972) 825-4724
(电子邮件保护)
洛林Ast

洛林Ast

副主任
(972) 825-4725
(电子邮件保护)
梅根·墨菲

梅根·墨菲

服务专家
(972) 825-4730
(电子邮件保护)

1 / 1页

电话

1 - 888 -是的——sagu
1-888-937-7248

Address

SAGU
西克莫尔街1200号.
Waxahachie, TX 75165

电子邮件

(电子邮件保护)

回到顶部